Министерство на труда и социалната политика
Facebook Twitter YouTube
България в ЕС
България настоява ЕС да се погрижи за правата на работещите в дома
България настоява ЕС да се погрижи за правата на работещите в дома
Българските коментари по предложението за промяна на Директивата за командированите работници
28 април 2016
повече...
 
 
Социалната защита – между амбициите и възможностите
Социалната защита – между амбициите и възможностите
Трите приоритета за Европейския стълб за социални права според България трябва да са: равни възможности, социална закрила и достъп до услуги и намаляване на бедността и социалното изключване на уязвими групи.
20 април 2016
повече...
 
 
Откъде да започне платформата срещу недеклариран труд
Откъде да започне платформата срещу недеклариран труд
Кои трябва да са акцентите в работата на новата европейска рамка през първите две години след създаването ѝ
19 април 2016
повече...
 
Вашите права в ЕС
Европейските формуляри за социалноосигурителни права
Европейските формуляри за социалноосигурителни права
Кои са документите за за удостоверяване на положение при кандидатстване за социални обезщетения в 28-те държави от ЕС, както и в ЕАСТ Европейското икономическо пространство
28 април 2016
повече...
 
 
Какви помощи и обезщетения може да получите в Испания
Какви помощи и обезщетения може да получите в Испания
Условията, на които трябва да отговаряте, за да получите обезщетения за безработица, ако живеете и работите в Испания
29 март 2016
повече...
 
 
Семейни обезщетения
Семейни обезщетения
Какви са условията и какви са принципите за определяне на държавата, която изплаща семейни добавки. Какво трябва да знаят семействата, които живеят заедно, разделените и разведените
26 февруари 2016
повече...
 
Акценти
Синята карта става мобилна
Синята карта става мобилна
Европейската комисия подготвя промени в разпоредбите за издаване на синя карта за висококвалифицирани имигранти, която ще им позволи да работят във всички страни от ЕС.
06 април 2016
повече...
 
 
Ще се върнат ли британците в ягодовите полета
Ще се върнат ли британците в ягодовите полета
Ексклузивна статия на социалния министър Ивайло Калфин за "Вие и Европа", в която той коментира споразумението между ЕС и Великобритания за получаването на специален статут като член на Съюза.
17 март 2016
повече...
 
 
Командирован в ЕС - новото
Командирован в ЕС - новото
Европейската комисия предложи промени в Директивата за командированите работници, които целят изравняване на заплащането, условията на труд и на наемане за командированите и местните работници.
08 март 2016
повече...
 
Европейски новини
ЕП поиска излизане на светло на домашните помощници
ЕП поиска излизане на светло на домашните помощници
вропейският парламент препоръча домашните помощници, болногледачи да получат официален статут в трудовото законодателство на ЕС.
29 април 2016
повече...
 
 
Европейският индекс за социалния прогрес: Къде сме ние
Европейският индекс за социалния прогрес: Къде сме ние
Нов индекс измерва развитието на европейските региони въз основа на 50 показателя свързани с достъпа до услуги, състоянието на околната среда и възможностите за персонално развитие
28 април 2016
повече...
 
 
 ЕС ще ратифицира конвенцията срещу домашното насилие
ЕС ще ратифицира конвенцията срещу домашното насилие
Създаването на приюти, кризисни центрове и отваряне на гореща линия за жертвите на домашно насилие са само част от ангажиментите, които страните членки ще трябва да поемат след влизането в сила на Истанбулската конвенция
23 април 2016
повече...
 
Министерство на труда и социалната политика
Регистрация за бюлетин
Последно качени
ЕП поиска излизане на светло на домашните помощници
ЕП поиска излизане на светло на домашните помощници
вропейският парламент препоръча домашните помощници, болногледачи да получат официален статут в трудовото законодателство на ЕС.
Европейският индекс за социалния прогрес: Къде сме ние
Европейският индекс за социалния прогрес: Къде сме ние
Нов индекс измерва развитието на европейските региони въз основа на 50 показателя свързани с достъпа до услуги, състоянието на околната среда и възможностите за персонално развитие
България настоява ЕС да се погрижи за правата на работещите в дома
България настоява ЕС да се погрижи за правата на работещите в дома
Българските коментари по предложението за промяна на Директивата за командированите работници